آبشار هرارون

روستای تلخ چار یکی از روستاهای شهرستان رابر می باشد  اخرین روستا در انتهای جاده ای باریک که به دامنه کوشاه  ختم می شود.  امتداد رودخانه در خلاف جهت اب دره ای زیبا با شیب ملایم مسیر سه ابشار می باشد که حدود یکساعت و نیم  زمان میبرد. اگر آن را ادامه دهیم به  کوه های لاله زار می رسیم که سرچشمه این رودخانه همیشه جاریست.


http://s9.picofile.com/file/8303649550/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B5.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303649584/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B1.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303649618/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B3%DB%B9.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303649642/20170721_113717.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303649668/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B4%DB%B3.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303649726/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B8.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303649750/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B6%DB%B3%DB%B1.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303649842/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B1%DB%B5%DB%B6.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303649884/20170721_160541.jpghttp://s9.picofile.com/file/8303650284/20170721_104238.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303650326/20170721_115234.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303650384/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B6.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303650434/20170721_123856.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303650534/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B2%DB%B1%DB%B4.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303650592/20170721_124950.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303650650/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B1%DB%B5.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303650726/20170721_132154.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303650792/20170721_132302.jpg


http://s8.picofile.com/file/8303650850/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B5%DB%B0.jpg


http://s9.picofile.com/file/8303650826/20170721_160511.jpg
منبع این نوشته : منبع