شهر سنگی گرجستان

اوپلیستسیخه

یکی از بزرگترین شهرهای سنگی دنیا است که در 10 کیلومتری شهر گوری گرجستان قرار دارد. خانه هایی که در دل کوه تراشیده شده  خاطره شهر سنگی میمند رو زنده میکنه. یک کلیسا در بالای این شهر ساخته شده است . این شهر سنگی دارای قربانگاه برای قربانی کردن نذورات مردم،  کاخ نشین، داروخانه ،  عامیانه نشین، و  محلی برای شراب سازی است. در پایین کوه رودخانه ای  پر اب و ارام و درختانی برافراشته خودنمایی میکند.


http://s8.picofile.com/file/8304831192/20170729_123727.jpg


http://s8.picofile.com/file/8304831392/20170729_124923.jpg


http://s8.picofile.com/file/8304831642/20170729_125659.jpg


http://s8.picofile.com/file/8304831850/20170729_125505.jpg


http://s8.picofile.com/file/8304831968/20170729_131227.jpg


http://s8.picofile.com/file/8304832118/20170729_131350.jpg


http://s8.picofile.com/file/8304832518/20170729_131541.jpg


منبع این نوشته : منبع
سنگی